Procesy tvorby nábytku

Student studijního programu Procesy tvorby nábytku je připravován na vědeckou a vědecko-pedagogickou práci v oblasti aplikovaného výzkumu v oblasti tvorby nábytku. Všeobecné, odborné a speciální znalosti i dovednosti získané během studia jej předurčují k působení ve vědecko-výzkumných a vývojových institucích a útvarech, popř. na univerzitách a vysokých školách. Rozsáhlý přehled ve studovaném oboru i schopnost syntézy při řešení odborné problematiky jej dále významně zvýhodňují i pro vedoucí funkce v odborné praxi. Posláním absolventa doktorských studií ve studijním programu Procesy tvorby nábytku je být vedoucím tvůrčím pracovníkem ve výzkumu, vývoji i v oblasti tvorby nábytku. Pro tuto činnost je vybaven kompetencemi v oblasti tvorby nového designu při znalosti nových technologií. Absolvent má být vůdčím pracovníkem těchto výzkumných a vývojových týmů a udávat směr jejich výzkumu a vývoje. Stěžejní znalosti absolventa jsou v oblasti konstrukce, dimenzování navrhovaných výrobků, tvorby a výroby dřevěného i nedřevěného nábytku včetně aplikací nových materiálů, komponentů a nových výrobních technologií. Nabyté znalosti absolvent aplikuje v konstrukční tvorbě, v oblasti kreativní tvorby, projektování a inovaci nábytku ve všech interdisciplinárních souvislostech na základě výzkumu a nabytých teoretických vědomostí, a to nejen v technických, ale i v souvisejících humanitních oborech. Dalším, ne však méně významným posláním absolventa, je inovace a tvorba výrobků na základě technické erudice, kineziologie, tvůrčích technik a znalostí výrobních procesů. Součástí jsou také znalosti vlastností materiálů a zpracování komponent, ze kterých bude nábytek vyráběn ve vztahu k požadovaným vlastnostem, k možnosti zaměnitelnosti těchto komponent a k energetickým faktorům a navazujících procesů.

Studijní program připravuje absolventy pro vědeckou a výzkumnou základnu nábytkářského průmyslu, a to ve všech vědních souvislostech. Jeho cílem je připravit vývojové pracovníky schopné skloubit technické a společenské požadavky na nábytek, které následně implementuje do výzkumu a vývoje v oblasti nábytkářské výzkumu, výroby s cílem zvýšit konkurenceschopnost výrobků, jejich bezpečnost, bezpečnost tvorby procesů nábytku a kvalitu života obyvatel, která je spojena s prostředím interiéru a jeho zařízením. Mezi další oblasti výuky, na které je příprava studentů zaměřena, patří oblast vzdělávání a výzkumu ve specifických nábytkářských technologiích šetrných vůči životnímu prostředí zpracovávajících materiály z obnovitelných surovin.

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU