Ing. Oto Lasák

Ing. Oto Lasák

V letech 1981–1985 absolvoval studium na Lesnické fakultě VŠZ v Brně, po ukončení studií pracoval na Ústavu aplikované ekologie a ekotechniky VŠZ v Kostelci nad Černými lesy (1986–1990), po obnovení Lesnické fakulty v roce 1990 pracoval jako odborný asistent na katedře lesnické mechanizace a lesní těžby do konce roku 1994. V roce 1995 nastoupil jako vedoucí oddělení nakladatelství a vydavatelství v akciové společnosti Silva Regina, kterou pak další dva roky vedl jako generální ředitel. V roce 1997 byl spoluzakladatelem a jednatelem nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., kde působí dodnes. K jeho koníčkům patří folková hudba, myslivost, cestování a zážitková gastronomie.

 

Léta středoškolská, formování rodinnou tradicí, příchod na Lesnickou a dřevařskou fakultu VŠZ v Brně

 

První ročník studia na VŠZ v Brně, vzpomínky na přednášející učitele


Studia rok za rokem, další vzpomínky na osobnosti fakulty 80. let


Studentský život, atmosféra studentských kolejí, pasování do cechu lesnického


Lesnická praxe, výjezdy do zahraničí, studentský finiš (diplomová práce, státnice), povinná vojenská služba
*(V části, kde je popisováno setkání s prof. Doudou, došlo k záměně jmen. Správně: „Prof. Bumerl mě požádal o pokračování na výzkumu prof. Doudy.“).


Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce – propojení vystudované odbornosti se světem médií


Úvahy o lese a směřování LDF MENDELUBudoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU