Mořidlo nové generace uspělo v soutěži vědeckých nápadů

9. 12. 2020 -

Unikátní reaktivní mořidlo na dřevo Tairon, které využívá nanočástice oxidů železa zaujalo odbornou porotu na premiérovém ročníku Transfera Technology Day, který online pořádal spolek Transfera.cz ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Mořidlo vyvinuli vědci MENDELU společně s AV ČR a firmou Adichem a nyní hledají možnosti k jeho širšímu uplatnění na trhu. V celostátním kole získal jejich nápad druhé místo.


Cílem akce, která propojuje českou vědu a business prostředí, je zhodnocení komerčního potenciálu nových vědeckých výstupů a poskytnutí zpětné vazby jejich tvůrcům. „Druhé místo o pouhých 2,5 bodu za prvním považuji za další důkaz o velkém potenciálu projektu. Je to pro náš tým další motivace v projektu pokračovat a nenechat ho usnout i přes vyčerpávající a nekonečnou snahu o komercializaci," uvedl Petr Pařil z Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií LDF MENDELU.

Mořidlo už má český patent a mezinárodní přihlášku. Vědci už kontaktovali několik firem, nejdál jsou v jednání se společností Unilin, která je jedním z největších světových výrobců dřevěných podlah. Mořidlo prošlo vývojem a mezinárodní patent již chrání inovovanou přípravu nanočástic, kde nejenže formulace neobsahuje žádný čpavek, ale není použitý ani pří výrobě. Tohoto bylo dosaženo zejména díky propojení s praxí, a to konkrétně s Jaroslavem Palcerem z firmy Adichem, který je i spoluautorem mezinárodní přihlášky. Jelikož mělo mořidlo za cíl nahradit i velmi toxické a problematické čpavkování dřeva, tak bylo nutné čpavek při výrobě nového mořidla úplně odbourat. Výroba mořidla je technologicky nenáročná a levná. Mořidlo lze snadno implementovat do jakékoliv stávající linky pro povrchovou úpravu dřeva. Tato fakta podporují nesporný komerční potenciál projektu.

Letošní Transfera Technology Day podpořilo i ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle ministra Karla Havlíčka je transfer technologií základem pro úspěšnou inovaci. „Chceme-li v budoucnu uspět, musíme se opřít o přidanou hodnotu," uvedl Havlíček.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Petr Pařil, Ph.D., Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií LDF MENDELU, tel.: 777 588 982, petr.paril@mendelu.cz

https://bit.ly/3oyiabV

 

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU