LDF v čele zásadního výzkumu patogenu Phytophthora ramorum

14. 4. 2021 -

Mezinárodní tým odborníků vedl Dr. Thomas Jung, klíčový zahraniční vědecký pracovník projektu OP VVV Phytophthora Research Centre na LDF MENDELU. 


Thomas Jung a Clive Brasier u lesního potoka v Japonsku; vkládání vnadidla - voru v rámci výzkumu patogenu Phytophthora   

Zjištění odborníků zásadně ovlivní fytosanitární opatření regulující globální obchod s rostlinami v současnosti platná v Evropské unii (EU) i po celém světě

Tyto poznatky jsou publikovány:

Jung, T., Horta Jung, M., Webber, J. F., Kageyama, K., Hieno, A., Masuya, H., Uematsu, S., Pérez-Sierra, A., Harris, A. R., Forster, J., Rees, H., Scanu, B., Patra, S., Kudláček, T., Janoušek, J., Corcobado, T., Milenković, I., Nagy, Z., Csorba, I., Bakonyi, J., Brasier, C. M. (2021).
The destructive tree pathogen Phytophthora ramorum originates from the laurosilva forests of East Asia.
The Journal of Fungi, 7, 226. DOI: 10.3390/jof7030226

Phytophthora ramorum je vzduchem přenášený patogen z třídy oomycet s širokým hostitelským spektrem. Přibližně od roku 1990 tento patogen způsobil úhyn miliónů původních dubů a stromů druhu Notholithocarpus densiflorus v západní části Severní Ameriky (náhlé odumírání dubů, „sudden oak death“) a později také vysázených modřínů (náhlé odumírání modřínů, „sudden larch death“) ve Velké Británii a dalších evropských zemích. Patogen Phytophthora ramorum je zařazen do Seznamu A2 Evropské a středozemní organizace pro ochranu rostlin (EPPO), v němž jsou uvedeny škodlivé organismy vyskytující se na území EPPO, které EPPO doporučuje členským  státům regulovat jako karanténní škodlivé organismy. V EU je považován za škodlivý organismus a od roku 2002 v tomto smyslu regulován (2002/757/EC). Tento mikroorganismus má karanténní status také v USA a mnoha dalších zemích po celém světě.

Hlavní závěry výzkumu vedeného Phytophthora Research Centre jsou následující:

  • Na základě extenzivních fenotypových a fylogenetických studií bylo objeveno 8 nových linií P. ramorum ve Vietnamu a Japonsku vedle již známých 4 invazních klonálních linií
  • Několik výsledků studie naznačuje, že tyto východoasijské populace P. ramorum jsou původní a severní Indočína a jihozápadní Japonsko leží v centru původu P. ramorum:
  • Na rozdíl od zavlečených linií P. ramorum v Evropě a Severní Americe jsou populace z východní Asie velmi různorodé. Navzdory malému počtu vysoce lokalizovaných vzorků byly v obou oblastech objeveny fenotypově a fylogeneticky odlišné linie.
  • Ve srovnání s introdukovanými klonálními liniemi se pohlavní typy A1 a A2 vyskytují u těchto asijských populací společně (což naznačuje možné pohlavní rozmnožování).
  • Navzdory přítomnosti mnoha potenciálních hostitelských druhů rostlin nebyly pozorovány žádné zjevné symptomy v žádné ze vzorkovaných oblastí, což je v souladu s názorem, že původní druhy patogenů rodu Phytophthora způsobují pouze omezené poškození hostitelům, se kterými se společně vyvíjely v rámci koevoluce. Patogen P. ramorum byl nicméně izolován z oddělených listů a květů, které spadly do lesních potoků a na lesní půdu.
  • Na některých lokalitách byly izolovány také dva z fylogeneticky nejbližších druhů P. ramorum, konkrétně P. foliorum a P. lateralis (které jsou stejně jako P. ramorumzavlečenými patogeny způsobujícími poškození v Evropě a Severní Americe).

 

Tato zjištění zdůrazňují význam provádění dalších průzkumů v nedostatečně prozkoumaných přírodních ekosystémech v globálním měřítku, po kterých budou následovat extenzivní testy patogenicity a rozsahu hostitelského spektra za účelem analýzy rizik představovaných neznámými exotickými druhy patogenů rodu Phytophthora pro světové lesy a zvyšování globální biologické bezpečnosti rostlin.

Kontaktní osoba pro více informací: Dr. Thomas Jung, Ústav ochrany lesů a myslivosti, +420 545 136 172, thomas.jung@mendelu.cz

 

opvv

 

 

 

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU