Udělení institucionální akreditace

26. 4. 2021 -

Budoucnost patří novým studijním programům.


Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství rozhodla v březnu 2021 podle příslušných zákonů o udělení institucionální akreditace Mendlově univerzitě pro několik oblastí vzdělání, a to na základě její žádosti.

Lesnické a dřevařské fakulty se týká institucionální akreditace udělená pro:

  • oblast vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí a v jejím rámci doktorský typ studijních programů,
  • oblast vzdělávání Lesnictví a dřevařství a v jejím rámci bakalářský, magisterský a doktorský typ studijních programů.
Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU