Ministr zemědělství ocenil podporu LDF MENDELU

24. 5. 2021 -

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman ocenil aktivní podporu děkana LDF MENDELU Libora Jankovského... 


... ve věci návrhu Ministerstva zemědělství, komponenty 2.6. „Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu“ Národního plánu obnovy, který v pondělí 17. 5. 2021 schválila vláda ČR.

Ministr zdůraznil důležitost vyjádření tohoto odborného stanoviska, které pozitivně přispělo k obhajobě navržených investic v rámci diskuze se zájmovými skupinami a nevládními organizacemi na národní úrovni, a které je také následně i silným argumentem pro jednání s Evropskou komisí.

Znění děkovného dopisu

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU