Výzkumné centrum Josefa Ressela - den otevřených dveří

20. 8. 2021 -

Den otevřených dveří ve Výzkumném centru Josefa Ressela v Brně-Útěchově se koná 9. září 2021.


Den otevřených dveří ve Výzkumném centru Josefa Ressela v Brně-Útěchově se koná 9. září 2021 od 10.00 do 16.00 hod.

Program bude sestávat z komentovaných prohlídek a ukázek experimentů. 

Výzkumné centrum Josefa Ressela v Brně-Útěchově je prvním tuzemským výzkumným centrem pro studium dřeva a je nedílnou součástí Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU. Nachází se ve zrekonstruovaných prostorách přináležejícíh ke Školnímu lesnímu podniku Masarykův les Křtiny. V centru se nachází více než deset laboratoří, komora pro umělé stárnutí dřeva, speciální mikrovlnná linka a další špičkové zařízení zaměřené na výuku a výzkum obnovitelné suroviny -- dřeva. 

 

 

                

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU