Tvorba adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity

29. 9. 2021 -

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je řešitelem projektu, který ovlivní budoucnost lesů.


Hlavním cílem projektu je vytvoření adaptační strategie na lesních pozemcích (celkem 10.228 ha) Mendelovy univerzity v Brně s ohledem na působící klimatickou změnu. Strategie bude vycházet ze dvou podkladových studií v oblasti lesnické a vodohospodářské. V oblasti lesnické budou zpracovány návrhy adaptačních lesnických opatření formou rámcových směrnic hospodaření reflektující také účelové poslání univerzitního majetku. V oblasti vodohospodářské bude provedena inventarizace aktuálního stavu objektů pro retenci vody a navržení nových opatření.

Realizace:

  • doba řešení grantu: 2. 11. 2020 – 30. 9. 2021
  • vysoutěžení zpracovatele v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci fondu FM Norska 2014-2021 a podepsání smlouvy – firma ASITIS s.r.o.
  • probíhající práce na tvorbě podkladových studií

Jedním z výstupů projektu je získání zpětné vazby od široké veřejnosti ohledně vlivu klimatické změny na lesy. K tomu slouží dotazník, který je možno vyplnit do 15. 10. 2021.

https://bit.ly/adaptaceSLP

Odkazy na Norské fondy:

Budoucí prváci

On-line prohlídka

Kalendář akcí LDF MENDELU